Afvalscheiding in Hillegom in 2021

Nieuw beleid afvalinzameling

De gemeente Hillegom wil bijdragen aan het landelijke afvalscheidingsdoel. Bij meer afvalscheiding is er minder restafval en wordt er dus minder verbrand. We willen meer afval recyclen en zo bijdragen aan een circulaire economie. Dat is goed voor het milieu. Het landelijke doel ligt nu op maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar. In 2025 is het doel gesteld op 30 kilogram. In Hillegom hebben we nu nog zo’n 186 kilogram restafval per persoon per jaar. We kunnen dus nog een flinke stap maken. Wij passen daarom het afvalbeleid aan en vragen uw medewerking door uw afval te scheiden.

Wat gaat er veranderen voor laagbouw?

Omdat we minder restafval willen verbranden, passen we de voorzieningen aan. Laagbouwwoningen met eigen minicontainers in de tuin krijgen een nieuwe minicontainer. Deze is kleiner (140 liter) en heeft een chip. De chip zorgt ervoor dat elke lediging wordt bijgehouden, en voor die lediging betaalt u dan. De vaste kosten van uw afvalstoffenheffing stijgen hierdoor minder. Hoe minder ledigingen, hoe goedkoper dus. Het jaar 2021 is een overgangsjaar. Uw restafval wordt dan nog niet in rekening gebracht. Vanaf 2022 gebeurt dit wel.

  Wat gaat er veranderen voor hoogbouw?

  Hoogbouwwoningen die gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval, krijgen een pas om een nieuwe ondergrondse container te openen. Elke opening wordt geregistreerd en ook daar betaalt u dan voor. De vaste kosten van uw afvalstoffenheffing stijgen hierdoor minder. Inpandige restafvalcontainers, containers aan een beugel of containers in grindhuisjes worden vervangen door de ondergrondse containers.


  Welke afvalsoorten worden vaker/ anders ingezameld?

  Bij meer afvalscheiding is er minder restafval. Maar meer ander afval. Dit gescheiden afval kunnen we hergebruiken als grondstof! Deze afvalsoorten gaan we vaker en/of anders inzamelen:

  • Plastic, Blik en Drinkpakken kunnen straks iedere week aangeboden worden
  • Hoogbouwwoningen kunnen GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) en Etensresten gratis gescheiden weggooien in nieuwe verzamelcontainers
  • Laagbouwwoningen kunnen de minicontainer voor GFT en Etensresten in de maanden mei tot en met september iedere week aanbieden
  • Op de milieueilandjes komen extra containers voor Papier en Glas. Deze komen op de plek van de textielcontainers
  • Er komen nieuwe textielcontainers op verschillende plekken in de gemeente, het plan hiervoor maken we nog bekend
  • Er komt ook maatwerk voor wie dat nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een medische indicatie die daarom meer restafval hebben dan normaal.

  Planning

  De voorbereidingen voor de veranderingen zijn gestart. Begin 2021 komen de nieuwe containers. U krijgt daar nog nadere informatie over. U hoort ook nog wanneer u de nieuwe containers kunt gaan gebruiken. Vanaf 2022 wordt het nieuwe tarief voor restafval ingevoerd. Over alle veranderingen informeren we u op verschillende manieren.


  Nieuwe tarieven

  De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2022 uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk, het variabele deel hangt af van het aanbod restafval. Oftewel: hoe vaak u een minicontainer laat legen of een zak in de ondergrondse container doet. In 2021 is er nog geen variabele heffing, maar kunt u alvast testen hoe het verminderen van het restafval werkt.

  Meer informatie of vragen

  Raadpleeg dan de veelgestelde vragen, rechts op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met gemeente Hillegom en mail naar afval@hillegom.nl. Voor vragen over het nieuwe afvalbeleid kunt u de gemeente Hillegom bellen (140252). Zo nodig wordt u doorverbonden met de beleidsmedewerker die gaat over het nieuwe afvalbeleid.

  Voor vragen over de dienstverlening van Meerlanden kunt u mailen naar pi@meerlanden.nl of Meerlanden publieksinformatie bellen op telefoonnummer 0297 - 381717. Meer informatie vindt u op de website van Meerlanden.

  Meer informatie over afvalscheiding vindt u op de website van Milieucentraal of op de afvalwijzer pagina van Meerlanden.

  Ga naar het begin