Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Amperestraat 12 te Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 30 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Amperestraat 12 te Hillegom

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de gemeente Hillegom besloten de omgevingsvergunning voor NWL Netherlands Production B.V. gelegen aan Ampèrestraat 12 te Hillegom te actualiseren.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage vanaf woensdag 1 juli t/m dinsdag 11 augustus 2020 bij het Gemeentehuis Hillegom, Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom.

Zienswijzen geven

U kunt tot 12 augustus 2020 een zienswijze indienen. Richt uw brief aan de gemeente Hillegom, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2019-014465.

Ga naar het begin