Beschikking Wet milieubeheer- P.H. Ruigrok Kwekerij b.v, Noorderlaan 26 te Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 7 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wet milieubeheer- P.H. Ruigrok Kwekerij b.v, Noorderlaan 26 te Hillegom

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 2 juli 2020 op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften voor geluid gesteld aan P.H. Ruigrok Kwekerij b.v, Noorderlaan, 2182 GZ.

De maatwerkvoorschriften geluid hebben betrekking op het vastleggen van de ten hoogste toelaatbare geluidsniveaus en het ten hoogste toelaatbare aantal vrachtwagenbewegingen. Het vaststellen van hogere geluidwaarden leidt niet tot overschrijdingen van de etmaalwaarde binnen geluidgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen.

B ezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, gericht aan gemeente Hillegom, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift P.H. Ruigrok Kwekerij b.v., Noorderlaan te Hillegom’. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;

 • 3.

  de naam en adres van de indiener

 • 4.

  de gronden van het bezwaar;

 • 5.

  de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-004690.

 

Ga naar het begin