Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke organisatie: de griffie. 

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taken als volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. Ook individuele fracties, raadsleden en burgerleden kunnen gebruik maken van ondersteuning door de griffie.

Het werk van de griffie is erop gericht dat de inwoners van Hillegom ervan op aan kunnen dat de gemeenteraad op een goede en transparante manier besluiten neemt.

U kunt bij de griffie terecht met vragen over de gemeenteraad en zijn vergaderstukken of als u contact zoekt met de raad. De Hillegomse griffie bestaat uit een griffier, een adjunct-griffier en een griffiemedewerker.


Meer informatie

Wilt u meer weten over de griffie? Of heeft u een andere vraag met betrekking tot de gemeenteraad van Hillegom?

Neem dan contact op met de griffie per e-mail op het adres: griffie@hillegom.nl of bel telefoonnummer 14 0252.

 

Griffier

De griffier, drs. P.M. Hulspas-Jordaan (Elma), is benoemd door de gemeenteraad en is uitsluitend aan de raad verantwoording schuldig. Zij is aanwezig bij de raadsvergaderingen en ondertekent met de burgemeester alle beslissingen van de raad. De griffier overlegt op basis van gelijkwaardigheid binnen de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Zij geeft leiding aan de griffie.

Adjunct-griffier

De adjunct-griffier, mr. M.W. Bosma (Menso), ondersteunt in de regel de vergaderingen van de raadscommissie en organiseert o.a. werkbezoeken en de Kindergemeenteraad.

Griffiemedewerker

Griffiemedewerker, P.A. Teeuwen (Pia), beheert het raadsinformatiesysteem waarin o.a. alle vergaderstukken worden opgenomen. Naast vele andere taken houdt zij zich ook bezig met de planning van bijeenkomsten voor raads- en burgerleden.

Ga naar het begin