Henri Dunantplein

Korte beschrijving van het project

Het Henri Dunantplein en de Hoofdstraat Noord zijn onderdelen van de centrumplannen. De plannen voor het gebied zijn gericht op een aantrekkelijk en vitaal dorpshart met aandacht voor de belangen van de ondernemers. 

Al vele jaren wordt gesproken over het centrumgebied, tussen het Henri Dunantplein Zuid en de Hoofdstraat van Hillegom. Vanwege verschillende oorzaken zijn deze plannen niet tot uitvoering gekomen. Een van de oorzaken is het versnipperd vastgoedbezit over verschillende partijen en initiatiefnemers. Om een doorbraak te realiseren in het centrum heeft de gemeente panden in het centrum kunnen aankopen. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om parkeergelegenheid te creëren die nodig is om andere ontwikkelingen te ondersteunen. 

Wat gaan we doen

Er komt een extra verbinding van het Henri Dunantplein naar de Hoofdstraat, er komen woningen bij, de bibliotheek wordt mogelijk verplaatst naar de Hoofdstraat en er verdwijnt winkelruimte (om zo de winkelleegstand aan te pakken). 

Waarom

Het verminderen van winkelruimte maakt dat leegstand wordt tegengegaan en de verhuizing van de bibliotheek aan de Hoofdstraat zorgt voor meer bezoekers en levendigheid in het centrum. Datzelfde kan worden gezegd over de toevoeging van woningbouw aan het centrum. De extra verbinding tussen de Hoofdstraat en het Henri Dunantplein draagt bij aan een vitaal winkelhart. 

Wie doen mee

Het gaat om verschillende ontwikkelingen in dit gebied waarvan het vastgoed in eigendom is van marktpartijen. Samen met deze marktpartijen gaan we graag in gesprek met de inwoners en ondernemers van het centrum. Deze participatie met de omwonenden pakken we na de zomer op.

Planning

Nu de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld voor delen van de plannen, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Hiervoor nemen de gemeente en de marktpartijen contact op met inwoners.

Ga naar het begin