Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en gemeentesecretaris. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer. 

Het college werkt samen aan de punten uit het coalitieakkoord.


Burgemeester Arie van Erk

T: 0252 - 537 222

gemeente@hillegom.nl 

Portefeuille

 • Algehele beleidscoördinatie (incl. projecten) 
 • Integrale veiligheid
 • Ondermijning
 • Openbare orde
 • Juridische zaken
 • Integriteitsbeleid
 • Handhaving
 • Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Control

Wethouder Anne de Jong

1e Locoburgemeester 

T: 0252 - 537 222

gemeente@hillegom.nl

BBH

Portefeuille

 • Financiën 
 • Wonen  
 • Grondzaken en GOM
   

Projecten   

 • Centrumontwikkeling
 • Vossepolder
 • Bloemswaard e.o.
 • Jozefkerk
 • Noordelijke ontsluiting Greenport

Wethouder Fred van Trigt

2e Locoburgemeester 

T: 0252 - 537 222

gemeente@hillegom.nl

CDA

Portefeuille

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Jeugd
 • Gezondheid
 • Sport
 • Onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Accommodaties
 • Welzijn (inclusief kunst en cultuur)

 

Projecten   

 • Nieuwbouw Giraf
 • Upgrading Solution
 • Integrale toegang tot zorg
 • Nieuwbouw Leerwinkel/Jozefschool

Wethouder Jan van Rijn

T: 0252 537 222

gemeente@hillegom.nl

BBH

Portefeuille

 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • Dienstverlening
 • Burger-/overheidsparticipatie
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Economie (inclusief recreatie & toerisme)

 

Project 

 • Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en leefomgeving) 

Wethouder Karin Hoekstra

T: 0252 537 222  
gemeente@hillegom.nl
Lees ook haar blog op hillegom.nl/karinhoekstra 

CDA

Portefeuille

 • Coördinatie Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet en -plannen
 • Ruimte en milieu
 • Duurzaamheid en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom

 

Projecten    

 • Hillegom Noord
 • Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en leefomgeving) 

Gemeentesecretaris Constance Baauw

T: 0252 537 222

gemeente@hillegom.nl

De gemeentesecretaris, Drs. C.B. Baauw, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Zij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Contact

 • bel naar 14 0252 en vraag naar het bestuurssecretariaat van Hillegom.
 • of stuur een mail naar het bestuurssecretariaat
Ga naar het begin