Afval, soorten

Afvalinzameling Hillegom

Momenteel wordt binnen de gemeente Hillegom gekeken welke methoden van afvalinzameling en –scheiding er zijn. Daarna gaan we aan de slag met hoe we dit willen vormgeven.

Hillegom wil een duurzame gemeente zijn. Daar werken we hard aan. En één van de onderdelen is het zo goed mogelijk scheiden en zo min mogelijk restafval, in overeenstemming met de landelijke doelstellingen (van 57% naar 75% gescheiden afval, en minder dan 100 kg restafval tegen 223 kg nu)

Acties en bijeenkomsten

De afgelopen weken is een afvaardiging van de raad op stap geweest. Het VAB heeft een masterclass gegeven met de laatste informatie. Verder waren er werkbezoeken aan SUEZ (PMD) en AEB (restafval/ nascheiding), en binnenkort naar Meerlanden (GFT). De komende maanden gaat de raad het dorp in. Om enerzijds te vertellen over het belang van afval scheiden en zo min mogelijk restafval. En anderzijds om te horen wat inwoners belangrijk vinden bij een nieuw systeem.

Eind april, begin mei ontvangen de deelnemers aan het burgerpanel en 1000 inwoners een brief met de vraag of ze een vragenlijst willen invullen. Vragen gaan over afval scheiden in het algemeen en wensen, behoeften en ideeën van inwoners.

Op 14 en 15 mei zijn er twee bijeenkomsten voor inwoners over afval scheiden. Beide avonden starten om 19.30 en duren tot ongeveer 21.30 uur. Op 14 mei in Villa Flora (Hoofdstraat 55) en op 15 mei in woonzorgcentrum Bloemswaard. Tijdens deze bijeenkomsten geven we enerzijds informatie over afval scheiden en anderzijds willen we graag ideeën horen van inwoners.

Vragen over afval

Jullie hebben vast al een idee? Waarom verzinnen jullie zelf niet een systeem?

We weten uit ervaring van andere gemeenten in Nederland dat je iets moet gaan doen met de inzameling van restafval. Bijvoorbeeld wegbrengen naar ondergrondse containers, of een kleinere container aan huis of minder vaak ophalen. Ook zijn er verschillende kostenplaatjes en betaalmogelijkheden.

Wij willen graag weten hoe inwoners daarover denken. En wat zij denken dat goed werkt en hoe we een systeem echt moeten invullen.

Kijken jullie ook naar hoe Lisse dit doet?

Wij kijken zeker naar Lisse. Dat zou zonde zijn om niet te doen. Lisse haalt goede resultaten op de milieudoelstelling. Het scheiden van afval is daar aanzienlijk gestegen en het restafval fors gedaald. Na de zomer verwacht Lisse een evaluatie van het systeem te hebben. Daar zijn we nieuwsgierig naar.

Waar kunnen inwoners dan over meedenken?

We willen bijvoorbeeld graag weten hoe inwoners denken over de vervuiler laten betalen, en over rolcontainers in je tuin of juist wegbrengen. En of het altijd duidelijk voor ze is wat bij welke afvalstroom hoort. Of ze vaker of minder vaak bakken geleegd willen hebben. Over hoe ze denken over de financiële consequenties van hun wensen. Vaker legen, kost bijvoorbeeld meer geld. Maar ook tips over hoe je makkelijk GFT apart houdt.

Uiteindelijk wordt toch alles bij elkaar gegooid?

Dat klopt niet. Er wordt in Nederland hard gewerkt om de stromen goed gescheiden te houden en weer als grondstof in te zetten. Onze gemeenteraad heeft dat met eigen ogen kunnen aanschouwen. Bijvoorbeeld in een fabriek waar ons plastic, blik en drankenkartons verder worden gescheiden en weer ingezet wordt als grondstof.

Hoe zit het dan met oudere mensen of gehandicapten? Die kunnen niet altijd zelf hun restafval wegbrengen.

Het is nog maar de vraag of inwoners hun restafval moeten wegbrengen. Maar als je heel goed afval scheidt, dan blijft er echt maar heel weinig over. Echt een half zakje per week misschien.

Nascheiding kan toch ook? Dat is toch veel makkelijker?

Nascheiding gaat over het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) en restafval gezamenlijk inzamelen. Dus papier, glas, textiel en gft worden wel gescheiden.
Scheiden bij de bron, dus in de keuken, is nog steeds het best. Zo blijft het beste materiaal over om opnieuw te gebruiken. Daarbij kunnen we in Hillegom nascheiden niet aanbieden. Voor de Duin- en Bollenstreek is op dit moment geen nascheidingsinstallatie beschikbaar.

Als nu uit het contact met inwoners blijkt dat inwoners een nieuw afvalinzamelsysteem niet zien zitten. Wat dan?

In Hillegom willen we duurzaam zijn. Hoe we met ons afval omgaan is daarin heel belangrijk. Als op één grote hoop gooien is niet goed voor onze milieu, niet goed voor ons dorp. En de gemeenteraad heeft gezegd de landelijke doelstelling te willen halen. Dus dat gaan we doen. We gaan wel met elkaar kijken welke manier het beste bij Hillegom past.

Is 2020 wel haalbaar?

We halen het wel om in 2020 een nieuw systeem te implementeren, dan gaan we hard aan de slag met het behalen van de doelstellingen.

Ga naar het begin