Ongediertebestrijding

  • De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten
  • Meld rattenoverlast bij de gemeente 
  • De waterschappen gaan over de bestrijding van muskusratten en beverratten
  • Bedrijven en particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor bestrijden/beheersen ongedierte op hun eigen terrein. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

Werkwijze

Ratten

Meld een rattenplaag via Fixi

Muskusratten

Waterschappen bestrijden muskus- en beverratten actief. Dat doen ze voor de veiligheid van het watersysteem en de veiligheid van onze dijken.
Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dat dan op www.muskusrattenbeheer.nl of bel naar 030 - 634 57 56. 
U kunt ook mailen naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl. Bedrijven moeten zelf zorgen voor het beheersen/bestrijden van ongedierte op eigen terrein.

Bijen 

Bijen zijn zeer nuttig en daarom beschermd. Schakel een imker in bij overlast van een bijenzwerm. Hij kan de zwerm proberen te verplaatsen.

Wespen

Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor de bestrijding van wespen.

Voorwaarden

  • De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten
  • De waterschappen gaan over de bestrijding van muskus- en beverratten
  • Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen/bestrijden van plaagdieren op eigen terrein
Ga naar het begin