Gebruik openbare grond

 • Plaatst u voorwerpen op de openbare weg, zoals een (afval)container, hijskraan of spandoek? Dan maakt u wellicht gebruik van gemeentegrond of openbare grond, zoals dat genoemd wordt.
 • In dat geval moet u 4 weken van tevoren een melding doen.
   

Het indienen van een plattegrond bij uw melding is noodzakelijk (zie kopje werkwijze).

Kosten

Precario

U bent voor het gebruik van gemeentegrond altijd precariobelasting verschuldigd. Deze bedraagt:

 • € 0,42 per m2 per dag;
 • € 1,70 per m2 per week;
 • € 4,97 per m2 per maand;
 • € 32,32 per m2 per jaar

Werkwijze

Wilt u een voorwerp plaatsen op de openbare grond, dan moet u een 'melding gebruik gemeentegrond' doen. Dit kan online via de groene knop rechtsboven 'melding doen'.

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw aanvraag/melding gebruik openbare grond is noodzakelijk. Voor een plattegrond kunt u eventueel gebruik maken van onderstaande link. 

 • gebruik plattegrond: zoom in op het deel waar de materialen worden geplaatst. U kunt met bijvoorbeeld een Windows knipprogramma de plattegrond als afbeelding opslaan. Deze afbeelding kunt u dan zelf bewerken en hierop de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst gaan worden intekenen.

Voorwaarden

Bijzonderheden

Er is een ontheffing nodig als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
 • het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van de welstand;
 • de oppervlakte van de openbare grond meer dan 25 m2  bedraagt;
 • de openbare grond langer dan 4 weken in gebruik wordt genomen;
 • er voorwerpen in het openbaar groen worden geplaatst.

De gemeente kan de vergunning weigeren als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
 • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg;
 • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert;
 • het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
 • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw aanvraag/melding gebruik openbare grond is noodzakelijk. Voor een plattegrond kunt u eventueel gebruik maken van onderstaande link. 

 • gebruik plattegrond: zoom in op het deel waar de materialen worden geplaatst. U kunt met bijvoorbeeld een Windows knipprogramma de plattegrond als afbeelding opslaan. Deze afbeelding kunt u dan zelf bewerken en hierop de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst gaan worden intekenen.
Ga naar het begin