Terrasvergunning

  • Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Hillegom is het terras onderdeel van de (horeca)exploitatievergunning. Voor het gemak spreken we hier van terrasvergunning.
  • Horecaondernemers die een terras willen, moeten dit uiterlijk 4 weken voor de inrichting melden bij de gemeente.
  • Ook als het terras op eigen grond terrein ligt moet u een melding doen bij de gemeente.
  • Terras wordt voor het hele jaar verleend en het terras mag open zijn tot 23.00 uur in juni, juli en augustus, in de overige maanden tot 22.00 uur.
  • Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wil gebruiken, heeft u hier in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt dit aan via het omgevingsloket

Kosten

Kosten terrasvergunning € 105,00

Werkwijze

  • U meldt het inrichten van het terras via de groene knop 'online regelen' 
  • Voeg een situatietekening (schaal 1:100) van het terras en een foto of folder van uw terrasmeubilair bij uw melding mee.
  • Zodra er iets wijzigt aan uw terras, zoals bijvoorbeeld de afmeting, vult u het formulier opnieuw in

Voorwaarden

De horecaondernemer moet voor zijn terras voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in het terrassenbeleid en indien van toepassing de Drank- en Horecawet.

De melding moet de volgende informatie bevatten:

  • De afmeting van het terras. Dit kunt u aangeven op een tekening die u met de melding moet meesturen
  • Of het terras op eigen terrein of op een openbare plaats ingericht wordt

 

Ga naar het begin