Werkzaamheden N208

Tot uiterlijk eind september 2019 is er groot onderhoud aan het noordelijke deel van de N208 vanaf de Weeresteinstraat 189 tot de gemeentegrens met Bennebroek.

Opknapbeurt fietspad en voetpad gestart

Sinds maandag 24 juni 2019 wordt het fietspad geasfalteerd en het voetpad wordt vernieuwd. Dit gedeelte noemen we fase 3. Deze fase loopt vanaf de even huisnummers van de Haarlemmerstraat tussen de Oosteinderlaan en de Winterrustlaan. De aannemer neemt contact op met de omwonenden over een eventuele tijdelijke afsluiting van hun oprit. Mogelijk zijn er hierbij ook andere zaken waarvoor medewerking of toestemming is.
 

Vernieuwen fietspaden en voetpaden (tot half september)

  • 6 mei - eind mei: nieuwe elektra-aansluitingen Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat aan de westzijde (oneven huisnummers), vanaf de rotonde richting Bennebroek
  • 13 mei - half juni: vernieuwing oostzijde (even huisnummers), tussen de Rotonde en de Oosteindervaart
  • half juni - half juli: vernieuwing oostzijde (even huisnummers), tussen de Oosteindervaart en de gemeentegrens
  • begin juli - eind juli: vernieuwing westzijde (oneven huisnummers), tussen de rotonde en de Oosteindervaart
  • 29 juli - 19 augustus: geen werkzaamheden, de fietspaden en de weg zijn dan open voor het verkeer
  • half augustus - half september: vernieuwing westzijde (oneven huisnummers), tussen de Oosteindervaart en de gemeentegrens.

Autoverkeer wordt overdag langs een klein werkvak geleid, via verkeerslichten. Fietsers kunnen steeds aan een kant van de weg in twee richtingen over het fietspad rijden. Verkeersregelaars begeleiden hen hierbij.


Ga naar het begin