Aangepaste inrichting centrum

5 juni

Het centrum van Hillegom passen we de komende tijd hier en daar aan op de 1,5 meter regel.

Foto Hoofdstraat

Op sommige plaatsen komt route-aanduiding, een aantal bankjes worden tijdelijk verplaatst of verwijderd en er komt meer ruimte voor de horeca. Zo zorgen we ervoor dat het centrum levendig en veilig blijft. Medewerking van bezoekers is hierbij belangrijk.
 

Per 8 juni

 • Tijdelijk verdwijnen er vijf parkeerplaatsen in Hoofdstraat Zuid. Deze parkeerplaatsen worden gebruikt voor terras en fietsparkeren (zie plattegrond)
 • Plaatsen plantenbakken in Hoofdstraat Zuid zodat terras en fietsparkeren afgeschermd wordt.
 • In de Haven verdwijnen tijdelijk twee parkeerplaatsen
 • Op de Jonkheer Mockkade verdwijnen tijdelijk twee parkeerplaatsen
 • In Hoofdstraat Noord verdwijnt tijdelijk de laad- en losplaats
 • Extra mogelijkheden voor fiets parkeren
   

Per 13 juni

 • Instellen van een voetgangerszone in de Hoofdstraat Midden (tussen nr. 33 (Pr. Bernardstraat) en nr. 142 (Houttuin), dagelijks van 11-23h
 • Stimuleren dat er rechts aangehouden wordt door inzet van gastheren /gastvrouwen
 • Stimuleren dat rechts aangehouden wordt door aanduidingen door middel van borden
 • Extra mogelijkheden voor fiets parkeren
   

Meer ruimte voor horeca

Een gezellig en levendig centrum is mede-afhankelijk van de gezelligheid die horeca brengt. Horecazaken mogen echter maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen, wat hen hard raakt. Daarbij geldt dat zij op hun terras, door de noodzaak tot afstand, minder gasten kunnen ontvangen. Daarom heeft de gemeente samen met ondernemers gekeken of en waar tijdelijk meer terrasruimte gecreëerd kan worden.   
 

Vermijd drukke plekken

Ook vragen we van bezoekers van het centrum hun bijdrage. Probeer het centrum te bezoeken op tijdstippen dat het niet zo druk is. En als het dan toch te druk is in het centrum, keer dan om en kom op een ander tijdstip terug. De boodschap blijft ‘vermijd drukke plekken’. Zo houden we Hillegom met elkaar gezellig en veilig.


Tekeningen maatregelen

De nieuwe situatie rondom de Hoofdstraat bekijk je via de eerste en de tweede schets.
 

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kunnen inwoners die per mail sturen aan info@hltsamen.nl. Ondernemers mailen hun vragen naar horeca@hltsamen.nl.  

Ga naar het begin