Bewoners Singel blij met ontwerp groenstrook

9 mei

Meer uitzicht naar weilanden, meer kleur en variatie in beplanting en meer biodiversiteit. Lees meer over de plannen om de groenstrook op te knappen.

groenstrook singel

Op maandag 6 mei spraken bewoners van de Singel en de gemeente met elkaar over de groenstrook. Met schetsontwerpen toonde de gemeente het plan om de groenstrook op te knappen. Veel bewoners waren blij met het ontwerp.

Meer uitzicht naar de weilanden

Op de bijeenkomst konden bewoners vragen stellen en ideeën aandragen. De vragen werden beantwoord door een medewerker van Meerlanden, medewerkers van de gemeente en wethouder Jan van Rijn. De gemeente stelde onder andere voor om laaghangende takken te snoeien en de beplanting op de grond wat lager te houden. Op deze manier is er meer uitzicht naar de weilanden.

Meer kleur en variatie

Naast het snoeien wil de gemeente meer kleur en variatie aanbrengen in de beplanting en de biodiversiteit verbeteren. Ook kan de gemeente meer op maat gaan maaien waar het nodig is, wat betekent dat het wat vaker door het jaar heen gebeurt.

Gezamenlijk initiatief bewoners

Vorig jaar dienden de bewoners een gezamenlijk verzoek in om de groenstrook op te knappen. In samenwerking met Meerlanden werkt de gemeente hiervoor ideeën uit. Dit seizoen start het gefaseerd maaien om brandnetels en riet terug te dringen. In het najaar of de winter starten andere werkzaamheden.

Ga naar het begin