Drie bijenhotels voor Hillegom

17 april

Op woensdag 17 april is het eerste bijenhotel geopend bij de rotonde Wilhelminalaan-Van den Endelaan

opening bijenhotel

Wethouder Jan van Rijn en Hannie Korthof van Omgevingsdienst West-Holland openden een van drie nieuwe zogenaamde bijenhotels. Dit vond plaats bij de rotonde Wilhelminalaan-Van den Endelaan. De andere twee hotels zijn inmiddels op andere rotondes in Hillegom geplaatst. De opening is een gevolg van de regionale samenwerking via de organisatie Groene Cirkel Bijenlandschap. De gemeente Hillegom en de andere bollenstreekgemeenten hebben zich aangesloten bij deze regionale samenwerking.

Bloemrijke verbindingen

De partners van Bijenlandschap hebben afgesproken om zich in te spannen voor het terugdringen van de achteruitgang van de wilde bij en van de wintersterfte bij de honingbij. De partners doen dit door een netwerk van bloemrijke verbindingen te maken met voldoende voedsel en nestgelegenheid, en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. Zo wordt tegelijkertijd het landschap aantrekkelijker en kleurrijker.

Biodiversiteit

Wethouder Jan van Rijn: “Biodiversiteit vinden we in onze gemeente erg belangrijk en we willen daarom meewerken aan de missie van Groene Cirkel Bijenlandschap. Naast het plaatsen van de bijenhotels zetten we ons de komende jaren daarom gezamenlijk in voor onder andere bloemrijke bermen. Zowel onze inwoners als toeristen kunnen hiervan genieten.”

Waarom een bijenlandschap?

Bijen zijn nodig voor bestuiving. De gemeente Hillegom zet zich in voor een goed bijenlandschap in de regio. Hiervoor zijn bijen nodig in zowel de bebouwde gebieden in de dorpen en steden, als in het buitengebied. Samen met de partners van de Groene Cirkel Bijenlandschap onderneemt de gemeente verschillende acties voor (wilde) bijen en andere bestuivers. Het creëren van voldoende voedsel en nestgelegenheid is hierbij belangrijk. Dit kan worden gedaan door het realiseren van een bijenvriendelijke inrichting en beheer van het openbare groen. Het resultaat is dat we gezamenlijk zorgen voor aantrekkelijke dorpen, steden en een mooi buitengebied.

Iedereen kan bijdragen

Van een balkon of geveltuin maak je ook thuis zó een bijenparadijs. Echt zoden aan de dijk zet het wanneer meerdere partijen samenwerken en hun tuin of terrein bijvriendelijker maken. Zo kan een regionaal netwerk voor bijen, hommels en zweefvliegen ontstaan. Een landschap dat bestuiving verzekert én zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Iedereen kan op deze manier een schakel in dit netwerk worden en bijdragen aan het bijenlandschap in de regio.

Ga naar het begin