Gemeenteraad beveelt burgemeester Arie van Erk aan

10 juli

De gemeenteraad van Hillegom besloot op 9 juli burgemeester Arie van Erk bij de minister van BZK aan te bevelen voor herbenoeming.

Foto van herbenoeming burgemeester Arie van Erk

De aanbeveling wordt verzonden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. Op zijn beurt biedt hij de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Burgemeester Arie van Erk: 'Ik wil de gemeenteraad bedanken voor deze aanbeveling en daarmee het vertrouwen. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier, samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, het college en medewerkers gewerkt aan ons prachtige dorp. We weten onze krachten te bundelen en daarmee bereiken we mooie resultaten. We hebben het dorp, met elkaar, een mooie impuls kunnen geven, maar er liggen zeker nog prachtige uitdagingen. Ik doe er daarom graag nog een tandje bij, in de termen van mijn geliefde wielersport. De komende 6 jaar ben ik weer graag uw kopman.'

Besluit

De gemeenteraad besprak in een besloten vergadering de werkzaamheden en bevindingen van de Vertrouwenscommissie. De voorzitter van deze commissie, mevrouw Ria Heemskerk, deelde vervolgens het besluit om burgemeester Arie van Erk aan te bevelen voor herbenoeming, mee in de openbare raadsvergadering.

Mevrouw Heemskerk feliciteerde burgemeester Arie van Erk met de positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Hillegom. Als mevrouw Heemskerk de geluiden uit de samenleving zo hoort, dan, zo zegt zij, staan de inwoners van Hillegom massaal achter dit besluit. En ze voegt er aan toe dat de gemeenteraad graag door wil met de burgemeester. 'Het is je van harte gegund’, aldus de voorzitter van de Vertrouwenscommissie.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is voorbereid door een Vertrouwenscommissie die bestond uit de fractievoorzitters: mevrouw Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) en de heren Frank Evers (BBH), Kees Langeveld (CDA), Igor Buijck (VVD), Sander Boschma (D66) en Dick van Egmond (GroenLinks). De commissie wees uit haar midden mevrouw Heemskerk als voorzitter aan en werd ondersteund door de raadsgriffier van de gemeente Hillegom, mevrouw Elma Hulspas.

De commissie sprak met diverse mensen uit het werkveld van de burgemeester. Op basis hiervan en van de eigen ervaringen met de burgemeester in de afgelopen 6 jaren stelde de commissie het verslag van bevindingen op. Dat is in de besloten raadsvergadering besproken waarop de aanbeveling is gebaseerd.

Ga naar het begin