Healthy Hillegom voorbeeld voor het land

16 juni

Staatssecretaris Blokhuis onder de indruk van Hillegoms streven om gezondste gemeente van Zuid-Holland te worden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil kijken hoe het concept van de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten. Healthy Hillegom wil Hillegommers aansporen om gezond te leven. Dat doen ze in samenwerking met lokale (zorg)organisaties, ondernemers, scholen, (sport)verenigingen, supermarkten en horeca.

Voorbeeld voor het land

“Healthy Hillegom is een voorbeeld voor het land”, zei de staatssecretaris. Hij gaf aan dat hij onder de indruk is van de invulling die Hillegom geeft aan het nationale preventie- en sportakkoord. Met dit akkoord wil het kabinet de gezondheid van Nederlanders verbeteren door het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. “We kijken graag naar mogelijkheden om dit project te ondersteunen.”

Hoge ambitie om de gezondste te worden

“Ik krijg enorm veel energie om aan dit project te werken”, zei wethouder Fred van Trigt bij de ondertekening van het leefstijlakkoord Healthy Hillegom. “Ik wil hier dan ook de ambitie uitspreken om de gezondste gemeente van Zuid-Holland te worden”. Karen van Ruiten, directrice van Alles is Gezondheid, benadrukte dat initiatieven als Healthy Hillegom vooral slagen wanneer er kennisdeling en samenwerking is tussen de regio’s.

Een project voor en door Hillegommers

Ter afsluiting sprak staatssecretaris Paul Blokhuis de genodigden toe. Hij liet weten dat Healthy Hillegom een innovatieve vertaling is van het landelijke beleid rond preventie en sport. Hij benadrukte nogmaals dat we als samenleving manieren moeten vinden om leefstijl gerelateerde ziekten terug te dringen. Dat lukt alleen als partijen zoals (sport)verenigingen, supermarkten, horeca, ondernemers en onderwijs samenwerken. “Het is mooi om te zien dat de gezondheidsbeweging in Hillegom van onderop wordt opgebouwd. Dat maakt dat het project echt van de Hillegommers is.” aldus Paul Blokhuis.

Leefstijlakkoord ondertekend

Het leefstijlakkoord is geformeerd door Arnoud Willemstijn en werd ondertekend door de strategische partners: Johanna de Cloo (WelzijnsKompas), Bas de Wit (Hillegom in Beweging), Rosanne Warmerdam (The Pando Network) en Fred van Trigt (Gemeente Hillegom).

Ga naar het begin