Hillegom kiest voor zo min mogelijk restafval      

13 december

We willen zo veel mogelijk huishoudelijk afval hergebruiken en zo min mogelijk restafval overhouden. 

Wat verandert er in 2021?

Hillegom past het afvalinzamelsysteem vanaf 1 januari 2021 aan.

  • De belangrijkste wijziging is een tarief bij het aanbieden van de restafvalcontainer aan de weg of bij het werpen van een zak restafval in een ondergrondse container.
  • De laagbouw krijgt een kleinere restafvalcontainer, die Meerlanden 1 keer in de 4 weken leegt.
  • De verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) haalt Meerlanden wekelijks op.
  • Het oud papier en karton (OPK) haalt Meerlanden eens per twee weken op.
  • Groente-, Fruit- , Tuinafval en etensresten (GFTe) wordt in de zomerperiode ook wekelijks geleegd.

 

Minder dan 100 kilo restafval

 

Hillegom wil de landelijke doelstellingen halen van minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar. Nu levert de Hillegommer per jaar nog 186 kilo restafval in. Wethouder Jan van Rijn: ‘Het is goed dat we ons in Hillegom extra gaan inzetten voor zo min mogelijk restafval. We willen bewust omgaan met ons dorp en ook met ons afval. Dat zal vanaf 2021 zeker wennen worden. Maar we hebben een jaar om ons voor te bereiden en dat gaan we dan ook met elkaar doen!’


Wensen en behoeften


Afgelopen jaar is er gesproken met inwoners, deskundigen op het gebied van afval en met de gemeenteraad over hoe zij denken over beter afval scheiden en wat de mogelijkheden, wensen en behoeften zijn. In de enquête en in groepsgesprekken geven inwoners aan al goed te scheiden, maar dat zij zeker nog meer kunnen doen. De meeste voorkeur heeft een systeem waarbij de vervuiler betaalt en het restafval thuis wordt opgehaald, weliswaar in kleinere containers en minder vaak.


Vervuiler betaalt


Wie veel restafval inlevert, betaalt meer dan inwoners die goed afval scheiden en minder restafval inleveren. Inwoners geven aan dit een eerlijk systeem te vinden. De restafvalcontainer wordt kleiner, van 240 liter naar 140 liter. In de nieuwe containers zit een chip. De ondergrondse restafvalcontainers voor de hoogbouw gaan straks open met een pasje. Inwoners betalen straks minder afvalstoffenheffing en het streven is het bedrag per lediging zo laag mogelijk te houden.


Kosten beperken


Als we niets doen wordt de afvalinzameling fors duurder. Dit heeft te maken met de hogere landelijke afvalbelasting voor restafval en de toenemende tarieven bij de afvalverbrandingsinstallaties. Terwijl de andere afvalstromen, zoals papier en plastic juist veel minder kosten of zelfs geld opleveren. Door anders ons afval in te zamelen beperken we de kosten en Hillegommers hebben hier ook zelf invloed op. Wie goed zijn afval scheidt, levert minder restafval in en betaalt minder.


Extra aandacht voor afval scheiden


Bij de invoering van dit nieuwe systeem zorgen we voor duidelijke informatie over welke afvalsoort in welke afvalstroom hoort. Maar we hebben ook extra aandacht voor dumping van afval en het plaatsen van zakken naast de container. Tijdens de invoering van het nieuwe systeem geven afvalcoaches praktisch advies over het scheiden van afval.


Milieustraat


De milieustraat is vanaf 2021 toegankelijk met een pasje. Aanbieden van restafval op de milieustraat mag, tegen betaling die gelijk is aan de betaling in de wijken. Mensen met medisch afval, zoals incontinentiemateriaal, komen in aanmerking voor maatwerk. Dit werken we in 2020 verder uit.

 

Overzicht van vragen en antwoorden

 

Waarom gaan we van afvalinzamelsysteem veranderen?
 

Met ons huidige systeem verdwijnt er teveel huishoudelijk afval wat hergebruikt kan worden in het restafval. En dat is zonde. Daarom wil het Rijk dat er in 2020 nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar ingeleverd wordt en in 2025 nog 30 kilo. In Hillegom is dit nu 190 kg per inwoner per jaar. Daarbij wordt de verbranding van restafval steeds duurder. Deze kosten betaalt u als inwoner. Dus hoe minder restafval, hoe beter we grip hebben op de kosten.
 

Wordt de afvalinzameling vanaf 2022 duurder?
 

Als we niets doen aan de hoeveelheid restafval, wordt het straks veel duurder. De verbrandingskosten van restafval gaan na 2022 namelijk aanzienlijk stijgen. Met het nieuwe systeem heeft de inwoner invloed op de eigen kosten. Als je goed je afval scheidt, heb je zo min mogelijk restafval en minder kosten.
 

Wat gaat de afvalinzameling ongeveer kosten?
 

Wat precies de kosten zijn gaan we volgend jaar berekenen. De jaarlijkse afvalstoffenheffing daalt in ieder geval. En van de kosten die je dan bespaart kan je je restafval inleveren. Wanneer je je afval scheidt blijven de kosten redelijk gelijk aan je huidige kosten, plus uiteraard de jaarlijkse stijging (inflatie).

 

Is het hetzelfde systeem als in Lisse?
 

Nee, in Lisse wordt plastic, GFT en papier aan huis opgehaald. Restafval brengen zij naar een ondergrondse container. In Hillegom behouden de bewoners van laagbouw een restafvalcontainer aan huis.

 

Hoe voorkomen we zwerfvuil?
 

De gemeente gaat inwoners informeren over wat in welke bak moet en wat de regels zijn. Er komen afvalcoaches die bewoners helpen bij vragen. Daarbij zal de gemeente ook handhaven. Dit betekent dat inwoners die afval dumpen een boete kunnen krijgen. En als we het met elkaar netjes houden, blijft het netjes, want troep maakt troep. Als gemeente leveren we daar ook een bijdrage aan door snel meldingen af te handelen.
 

Wat als iemand afval in mijn bak gooit?
 

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar je betaalt per keer dat je je container aan de weg zet. Mocht er iemand wat in jouw container gooien, dan betaal je niets extra’s. Het gaat om de lediging en niet om de hoeveelheid. Daarnaast kan je kiezen voor een zogenoemd kantelslot. Met dit slot kan jij alleen in jouw bak. En de bak opent vanzelf als de vuilniswagen de bak kantelt. In 2020 vertellen we hier meer over.
 

Als ik nu echt niet uit kom met de bak, na een verjaardag bijvoorbeeld. Kan ik mijn restafval dan nog ergens brengen?
 

In veel gemeenten is ze de 4-wekelijkse lediging met 140 liter containers al ingevoerd. En dat functioneert goed. Sterker nog: veel inwoners bieden hun container maar één keer in de 8 weken aan. Dat lukt ze omdat ze hun afval goed scheiden. Mocht je nu echt jouw restafval niet kwijt kunnen, dan kan je het altijd brengen naar de milieustraat. Hier betaal je hetzelfde tarief als wanneer je de restafvalcontainer aan de weg zet of bij de ondergrondse container. Overigens, veel cadeaus zijn verpakt in papier of plastic. Door dit goed te scheiden neemt de hoeveelheid afval al sterk af.

 

Ga naar het begin