Hillegom onderzoekt andere manier van afval scheiden

4 juni

Gft, plastic en papier moeten beter gescheiden worden. Nu is het scheidingspercentage nog 56 procent, maar 75 procent is haalbaar.

Gemeenten mogen vanaf 2020 namelijk niet meer dan 100 kg restafval per inwoner per jaar afvoeren. Met 189 kg restafval per persoon per jaar voldoet Hillegom daar nog niet aan. Gft, plastic en papier moeten beter gescheiden worden. Nu is het scheidingspercentage nog 56 procent, maar 75 procent is haalbaar. Samen met inwoners denken we na over welke manier van afvalinzamelen het best werkt in Hillegom.
Hoe zit het eigenlijk met dat afval. Waar gaat het naartoe en hoe wordt het verwerkt?

Groente-, fruit-, tuinafval… en etensresten!

Afvalinzamelaar, ook wel grondstoffenbedrijf Meerlanden maakt van groente-, fruit- en tuinafval (gft) compost. Maar zij zien nog veel meer in onze gft-container. Het gft-afval levert namelijk ook groen gas voor de auto, warmte voor kassenbedrijven, CO2 voor de bemesting van planten en  water voor allerlei doeleinden.

De inwoners van Hillegom leveren elk jaar 82 kg groente-, fruit- en tuinafval in voor de verwerking tot groen gas en compost. Maar helaas komt nog steeds 63 kg per inwoner per jaar terecht in het restafval. Dit zijn  vooral de etensresten. Dat is jammer, want de verbranding van restafval is milieubelastend en wordt steeds duurder.

Van gft naar groen gas

Bij Meerlanden in Rijsenhout staan twee enorme biovergisters die worden gevoed met groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. In de maag van de machines zetten bacteriën het gft om in groen gas.
Het gft-afval gaat direct uit de vuilniswagen naar een verkleiner en trommelzeef,. Deze filtert het grove vuil  eruit. Het groen wordt - vermengd met olie, vetten en ander calorierijk afval - ingevoerd in de buik van de biovergisters. Hoe meer etensresten het gft-afval bevat hoe sneller de biovergisting in z'n werk gaat. Een robot voert de machines 24 uur per dag gft en ook het opstoken van de vergisters gebeurt volautomatisch, met hout dat eerder uit het afval is verzameld en versnipperd.

Compost

Aan het eind van het proces wordt de 'bacteriepoep' uit de vergister gemengd met schoon gft-afval en in composteringstunnels verwerkt tot compost. Meerlanden levert de compost daarna aan de agrarische sector. Er worden ook zakken compost gevuld voor particulieren. Daar wordt 40% turf aan toegevoegd, omdat planten niet in klinkklare compost kunnen groeien.
De warmte die vrijkomt bij het composteren wordt geleverd aan glastuinbouwbedrijven in de omgeving van de locatie in Rijsenhout. Zelfs het vrijkomende water wordt door Meerlanden hergebruikt, onder andere als pekelwater bij de gladheidbestrijding en als water voor de veegwagens van Meerlanden.

Biogas

Meerlanden verwerkt jaarlijks 55.000 ton groente-, fruit-, tuinafval en etensresten tot 23.000 ton compost. Uit 1.000 kilo gft wordt 's winters 150 m3 groen gas gehaald en 's zomers 80 m3. Het verschil in de opbrengst zit hem in het percentage etensresten in de gft. In totaal wordt er door de biovergister ruim 2,5 miljoen kubieke meter groengas geproduceerd. Het geld dat Meerlanden hiermee verdient en uitspaart door het eigen wagenpark op groen gas te laten rijden komt ten goede aan de inwoners van de gemeenten. 

Nieuwe brandstof

Sinds 2018 fabriceert Meerlanden een nieuw product uit gft: citrusbrandstof. Dit is een restproduct uit het scheiden
van biogas in methaan (groengas) en CO2. De 12.000 liter brandstof die dit proces oplevert wordt door Meerlanden gebruikt ter vervanging van diesel in de onkruidbestrijdingsmachines van het bedrijf.
 

Ga naar het begin