Meer parkeerplaatsen in wijk Ringoevers

26 oktober

De wijk Ringoevers krijgt er 27 extra parkeerplaatsen bij.

Parkeren bord

Tussen het groen in de wijk en de behoefte om dichtbij de woning te parkeren is een spanningsveld gebleken. 

Bezwaar ingetrokken

Er werd vanwege de hoge parkeerdruk en het vermoeden dat de gemeente onjuiste parkeernormen hanteert door bewoners bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor deelplan 4.

De gemeente heeft een second opinion laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat de juiste juridische toetsingskaders zijn gehanteerd bij de afgifte van de omgevingsvergunning qua parkeernormen en berekeningen voor de deelplannen 1 tot en met 5. Hieruit is (nogmaals) gebleken dat de gemeente de juiste kaders en berekeningen heeft gehanteerd.

Ondanks dit feit was er begrip vanuit de ontwikkelaar voor de wens van extra parkeerplaatsen. In goed overleg tussen verantwoordelijk wethouder Anne de Jong, de ontwikkelaar BuildingTwenty4 en de bezwaarmakers is overeenstemming bereikt over de realisatie van extra parkeerplaatsen ten opzichte van de norm.

Zo worden er in deelplan 4 nog 7 parkeerplaatsen extra gemaakt. Hiervan zijn de kopers van deelplan 4 al voor de aankoop van op de hoogte gebracht. Tevens komen er in deelplan 5 nog 20 extra parkeerplaatsen bij. Ook zal BuildingTwenty4 zorgdragen voor tijdelijke parkeerplaatsen gedurende de realisatie van de laatste twee deelplannen (4 & 5). Met deze oplossing is het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor deelplan 4 ingetrokken. Hiermee is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden en kan er op korte termijn worden gestart met de sloop van de nog aanwezige gebouwen.

Deelplan 4 en 5

Deelplan 4 is weer een bijzonder stukje van de nieuwe wijk waarbij onder andere een appartementenblok aan de Meerlaan zal worden gerealiseerd met het uiterlijk van eengezinswoningen. Achter de schermen vindt de ontwikkeling van de allerlaatste fase plaats. 

De verwachting is dat verkoop hiervan in het voorjaar van 2019 start.  

Ga naar het begin