Milieu en afval scheiden is belangrijk voor Hillegommers

1 juli

Dit blijkt uit de vragenlijst die door 120 Hillegommers is ingevuld over de toekomstige afvalinzameling in Hillegom.

Willekeurige Hillegommers ontvingen een uitnodiging deze vragenlijst in te vullen. Wij willen toe naar een nieuwe manier van afval inzamelen om zo nog beter afval te scheiden. Eind dit jaar neemt de gemeenteraad een beslissing over een nieuwe inzamelmethode.

Resultaten vragenlijst

  • Maar liefst 9 op de 10 vindt het landelijke streven naar 75% gescheiden afval in 2020 een (hele) goede zaak. Na toelichting op deze doelstelling geeft 26% aan zeker of waarschijnlijk het afval zelf beter te gaan scheiden. Voor meer dan de helft maakt dit geen verschil, omdat zij al maximaal scheiden. 
  • Ook nadere informatie over het apart inzamelen van groente-, fruit- en etensresten in de vragenlijst heeft impact. Na het lezen van deze tekst geeft 2 op de 3 aan waarschijnlijk groente- fruit- en etensresten voortaan beter te scheiden. Een extra bakje in de keuken voor deze etensresten spreekt de ondervraagden aan. 6 op de 10 zou zeker of waarschijnlijk meer scheiden als het GFT-afval in de zomer vaker wordt opgehaald. De bereidheid om hier extra voor te betalen is echter laag.
  • Uit de voorgelegde manieren om afval te scheiden spreekt het minder vaak ophalen van restafval het meest aan, gevolgd door het ‘vervuiler betaalt’ principe.

 

Heb je de vragenlijst ook ingevuld? Of heb je via een van onze andere kanalen gereageerd op het afvalinzamelingssysteem? Hartelijk dank voor het invullen of het reageren.

Ga naar het begin