Nieuwe beplanting en vervanging vier bomen Meerlaan

14 januari

Vanaf 27 januari komt er nieuwe beplanting aan de Meerlaan en bij de rotonde met de Weerlaan.

Uit onderzoek is gebleken dat vier bomen rond de rotonde een risico vormen voor de veiligheid. Daarom verwijderen we deze bomen op donderdag 16 januari. 

Hierna legt groenbedrijf De Enk Groen & Golf de nieuwe beplanting aan op 27 januari. Zij planten ongeveer tien nieuwe bomen terug. Dit zijn zogenaamde Pruikenbomen en Krentenbomen, die iets kleiner van formaat zijn. Hierdoor is er meer zonlicht voor bloeiende planten onder de bomen. Dit past bij het gekozen groenbeeld in de hele gemeente.

We streven ernaar om tijdens deze dagen zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Overlast kan ontstaan voor het verkeer en door lawaai of stof. 

Ga naar het begin