Ondertekening convenant Hillegom Marketing

22 mei

Hoe onderteken je virtueel een document?

Foto ondertekenen

Dat demonstreerden wij samen met Stichting Hillegom Marketing op woensdag 20 mei. Tijdens de 5de virtuele netwerkbijeenkomst van Meerbusiness tekenden wethouder Jan van Rijn en voorzitter Frans van der Riet het convenant. Hiermee bevestigen ze de samenwerking tussen ons en Stichting Hillegom Marketing. De laatste formele handeling doet iedereen vanachter zijn eigen beeldscherm. Daarna hebben ze getoost op de samenwerking.

Ondertekening convenant Hillegom Marketing

We mogen trots zijn op Hillegom. Hillegom is een aantrekkelijk dorp en gastvrije gemeente voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Hier hebben veel mensen hun uiterste best voor gedaan in de afgelopen jaren. Hillegom beschikt over hoogkwalitatieve voorzieningen zoals sportaccommodaties en scholen, prachtige woonlocaties en een aantrekkelijke publieke ruimte.
 

Trots op Hillegom

Wij willen graag dat inwoners trots zijn op hun gemeente. In het voorjaar van 2019 is de intentieovereenkomst ‘Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst’ getekend. Ondernemers, overheid en maatschappelijke partners beloofden hiermee zich de komende jaren aan een aantal ambities te houden. Het uitdragen van de kwaliteit van het dorp en het vergroten van de trots op het dorp is daar een van.

Stichting Hillegom Marketing promoot Hillegom zowel lokaal en reginaal. Wij dragen hieraan bij door Stichting Hillegom Marketing financieel te ondersteunen. Afspraken over de financiële bijdrage zijn vastgelegd in het convenant voor de periode 2020 - 2021 dat op 20 mei 2020 is ondertekend.

Ga naar het begin