Partijen tekenen voor meer aansluiting tussen sport en onderwijs

14 december

Op 12 december tekenden gemeente, basisscholen, sportverenigingen en sportaanbieders een convenant.

partijen van het convenant
vlnr, achter: Rob Stroombergen, Sonja Verbeek, Jerry Buitendijk, Joyce Romijn, Paul de Bree, Fred van Trigt; voor: Sandra Boonstra en Colin van der Klauw

Wethouder Van Trigt (gemeente Hillegom), Joyce Romijn (directeur Daltonschool Hillegom namens de basisscholen), Rob Stroombergen (voorzitter Jeugdcommissie SV Hillegom namens de verenigingen), Sonja Verbeek (eigenaresse Total Move namens de commerciële sportaanbieders) en Jerry Buitendijk (directeur van SportSupport) tekenden woensdag 12 december een convenant in de raadzaal van Hillegom. Door te tekenen spreken zij af dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een betere aansluiting tussen sport en onderwijs.

Alle kinderen in Hillegom laten voldoen aan de beweegrichtlijnen, dat is waar het om gaat. Daarvoor is het belangrijk dat sport en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in het Masterplan Sport en Onderwijs. Voor de uitvoering van het plan is in verschillende bijeenkomsten met het werkveld input verzameld en er is al begonnen met de uitrol. De ondertekening van het convenant onderstreept nog eens het belang van de samenwerking.

Wethouder Fred van Trigt: “Een deel van de kinderen beweegt echt te weinig en dat heeft gevolgen. Daarom ben ik heel blij dat we afspraken hebben gemaakt voor meer samenwerking tussen sport en onderwijs. Zo kunnen we maximaal resultaat bereiken. Het convenant is dus een belangrijke mijlpaal!”

Ga naar het begin