Solution wordt multifunctioneel centrum

2 april

Wij gaan samen met Welzijnskwartier aan de slag om dit te realiseren en de gemeente wordt weer eigenaar van het gebouw.

Het jongerencentrum Solution wordt een multifunctioneel centrum waarin ruimte is voor diverse groepen en waar verbinding tot stand komt tussen sport en bewegen, cultuur, onderwijs en techniek. Wij gaan samen met Welzijnskwartier aan de slag om dit te realiseren en de gemeente wordt weer eigenaar van het gebouw. De raad heeft dit vorige week besloten en het benodigde geld hiervoor beschikbaar gesteld.

Wethouder Fred van Trigt: ‘Door nauw samen te werken met Welzijnskwartier willen we ervoor zorgen dat het een centrum wordt dat diverse doelgroepen faciliteert en aansluit bij de maatschappelijke behoefte. Het is bovendien belangrijk dat jongeren in Hillegom zich er thuis kunnen voelen. We gaan hen dan ook betrekken bij het opknappen van het gebouw. Ik kijk ernaar uit dat we straks een mooi centrum hebben dat voor veel mensen iets kan betekenen en voldoet aan de eisen van deze tijd.’

Het afgelopen jaar is intensief ingezet op de herontwikkeling van het jongerencentrum Solution. Het moet een plek worden die participatie en actief burgerschap aanmoedigt en verbinding faciliteert tussen diverse doelgroepen om de sociale cohesie te bevorderen. In overleg met de betrokken partijen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor het ontwikkelen van het centrum beter is dat het jongerencentrum weer in bezit komt van de gemeente. We zijn heel blij met de vrijwilligers die zich bijna dertig jaar lang hebben ingezet voor het jongerencentrum.

Ga naar het begin