Speeltuin ’t Zand weer in gebruik

5 juli
Hillegom

Op maandag 25 juni hebben wij de onderzoeksresultaten ontvangen van het extra uitgebreide bodemonderzoek. Op vrijdagmiddag 29 juni 2018 hebben wij alle onderzoeken en onze vervolgstappen besproken met een bewonersafvaardiging van de wijk ’t Zand. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst West-Holland en de GGD aanwezig.

Hoeveelheid asbest ruim onder de norm

Uit het onderzoek blijkt dat de gevonden hoeveelheden asbest zeer ruim liggen onder de norm (0,5 mg/kg t.o.v. norm 100 mg/kg).

Speeltuin kan gebruikt worden

Uit het eindadvies van de Omgevingsdienst blijkt, dat de uitkomsten van de onderzoeken geen aanleiding zijn verder acties te ondernemen. Het speelterrein kan weer gebruikt worden.

Goede grasmat in de speeltuin

Los van de onderzoeken naar asbesthoudend materiaal in de bodem, vragen bewoners van de wijk ’t Zand al langere tijd naar een betere kwaliteit van het speeloppervlak. Dit is op 29 juni met een afvaardiging van bewoners van de wijk besproken. De gemeente brengt hier graag verbetering in aan. Gedurende de zomer zijn hierover gesprekken met de afvaardiging van bewoners en specialisten op dit gebied.

Helaas starten de werkzaamheden aan het eind van de zomer, omdat de grasmat qua weersomstandigheden dan de beste kans van slagen heeft. Inwoners ontvangen hierover nader bericht.

Vragen over de volksgezondheid

In eerdere brieven bent zijn bewoners geïnformeerd over de gezondheidsaspecten ten aanzien van de kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal die gevonden is. Hier is ook met de bewonersafvaardiging over gesproken. Wanneer u aanvullende informatie wenst, dan kunt u die vinden op https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Asbest

 

Ga naar het begin