Sport en cultuur tijdens corona

15 mei

Meer ruimte voor (buiten) activiteiten op het gebied van sport en cultuur.

Foto sportend kind

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er stapsgewijs meer ruimte. Meer ruimte voor (buiten)activiteiten op het gebied van sport en cultuur.

De noodverordening is aangepast op basis van de maatregelen die 6 mei door de Rijksoverheid zijn gepresenteerd. In de ‘5e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ zijn de eerder genomen maatregelen stapsgewijs verder versoepeld. Vanaf 11 mei gelden de volgende maatregelen voor buitenactiviteiten op de buitensportaccommodaties (o.a. sportvelden / sportparken):
 

Buiten sporten en bewegen tot en met 18 jaar

 • Georganiseerd en begeleid sporten en bewegen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar is toegestaan.
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt de onderlinge afstandseis van 1,5 meter niet.
 • Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt deze eis wel. Dit betekent dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal waar contact en nabijheid vaak onvermijdelijk zijn, voor deze groep alleen mogelijk zijn met aanpassingen van de training.
 • Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Interne oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar zijn wel toegestaan.
 • Toeschouwers anders dan trainers / begeleiders zijn niet toegestaan.
 • Na afloop van het sporten en bewegen is het omkleden en/of douchen thuis.
 • De trainers/begeleiders dienen herkenbaar te zijn (clubkleding/hesje).
 • De trainers/begeleiders houden te allen tijde 1,5 meter afstand.
   

Buiten sporten en bewegen vanaf 19 jaar

 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan vanaf 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Dit betekent dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal waar contact en nabijheid vaak onvermijdelijk zijn, alleen mogelijk zijn met aanpassingen van de training.
 • Voor alle sport en beweegactiviteiten geldt: geen (oefen)wedstrijden, niet op de club douchen of omkleden en ook geen toeschouwers.
 • De trainers/begeleiders dienen herkenbaar te zijn (clubkleding/hesje).


Op de website van NOC*NSF vind je de meest actuele versie van het sportprotocol.
 

Buiten activiteiten scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen

Activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen of door professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten zijn toegestaan volgens de regels die gelden voor buitensporten tot en met 18 jaar.
 

Openstelling binnen- en buitenzwembaden

Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in het water mogen open zijn voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Gemeenschappelijke kleedkamers, douchevoorzieningen, aanwezige sauna’s of andere vormen van wellness blijven gesloten. De gemeentelijke zwembaden gaan niet per direct open. Voor meer informatie over het moment van openstelling van de gemeentelijke zwembaden verwijzen wij je door naar de beheerder/exploitanten:

Zwembad De Vosse, Sportfondsen Hillegom, tel. 0252 519001
 

Gebruik van de openbare ruimte

Om de nieuwe maatregelen op een gestructureerde wijze te kunnen laten verlopen, met inachtneming van de regels van het RIVM, heeft de gemeente kaders geformuleerd waar je je als sport- en cultuuraanbieder aan dient te houden op het moment dat je buitenactiviteiten gaat organiseren in de openbare ruimte.

 • Je activiteit veroorzaakt geen (geluid)overlast voor omwonenden;
 • Je activiteit belemmert het verkeer niet (voetgangers, fietsers, automobilisten en overige voertuigen);
 • Je activiteit brengt geen schade aan in de openbare ruimte;
 • Je activiteit maakt geen voorstelling/optreden;  
 • Je activiteit mag niet plaatsvinden met toeschouwers;
 • De trainer/begeleider van de activiteit dient herkenbaar te zijn;
 • Voor sportactiviteiten geldt dat deze voldoen aan het protocol ‘verantwoord sporten’(versie vanaf 11 mei 2020).
   

Opstellen van een protocol

Je dient te allen tijde een protocol op te stellen voor je activiteit.

Voor activiteiten op buitensportaccommodaties (o.a. sportvelden en sportparken) dien je je protocol ter goedkeuring in te dienen bij de buurtsportcoaches.

Voor Hillegom is dat Sandra Boonstra. Je kunt haar via dit e-mailadres mailen. 

Voor activiteiten in de openbare ruimte hoef je je protocol niet ter goedkeuring in te dienen bij de gemeente. Je kunt op het moment dat je een protocol heb opgesteld en het protocol gecommuniceerd heeft naar jeklanten/leden, starten met je buitenactiviteiten in de openbare ruimte. Handhaving heeft de bevoegdheid om je te vragen naar je protocol.
 

Samenwerking, social distance en respect voor elkaar

Wanneer je buitenactiviteiten wilt organiseren voor een groep, houd dan rekening met elkaar. Gebruik je gezonde verstand, volg de richtlijnen op van het RIVM.

De openbare ruimte is beperkt en toegankelijk voor iedereen. Houd bij de keuze van je buitenactiviteit rekening met de oorspronkelijke bestemming van de locatie, een speeltuin is een locatie waar kinderen spelen.

Je moet ervoor zorgen dat je buitenactiviteiten zowel de hulpdiensten als andere verkeersstromen niet belemmeren. Je kunt via je eigen brancheorganisatie of sportbond om protocollen vragen waarin richtlijnen staan omschreven om buitenactiviteiten te organiseren in de openbare ruimte.
 

Toezicht en handhaving

De handhavers van de gemeente en de politie houden toezicht en komen langs om na te gaan of er nog vragen zijn. Zij hebben ten alle tijden het recht om aanwijzingen te geven en/of je activiteit te beëindigen. Als je handelt in strijd met de noodverordening ben je in overtreding en kunt je beboet worden.
 

Versoepeling maatregelen vanaf 1 juni

Verruiming van de maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Hoe de versoepeling van de maatregelen er voor onze gemeenten uit gaat zien vanaf 1 juni is afhankelijk van de beslissingen van het kabinet en de eventueel nieuwe noodverordening die daar bij hoort.
 

Tot slot

Wij verwachten bij de uitvoering van de buitenactiviteiten dat je de regels naleeft en je verantwoordelijkheid neemt. Samen kunnen we elkaar weer wat meer ruimte geven.

Ga naar het begin