Vanaf 2021 ander systeem voor afval

13 januari

Vanaf het najaar 2020 merk je dit in al de praktijk.

Per 1 januari 2021 zamelen we afval in volgens een nieuw systeem. Met dit nieuwe systeem willen het restafval (grijze container) verminderen.

Het restafval kan namelijk niet hergebruikt worden en dat is slecht voor ons milieu. En het afvoeren en verwerken van restafval is duur en wordt de komende jaren steeds duurder. Reden te meer om steeds beter ons afval te scheiden. GFT, papier, plastic, metaal, hout en dergelijke kunnen we hergebruiken. En verwerken tegen lagere kosten.

Vervuiler betaalt

We gaan naar een systeem waarin de vervuiler betaalt. Op dit moment werken we aan de voorbereiding van dit nieuwe systeem. Je ontvangt in het tweede kwartaal van dit jaar meer informatie, wanneer de raad instemt met nieuwe tarieven voor restafval. We verwachten vervolgens dit najaar aanpassingen te doen met betrekking tot containers en verzamelplaatsen.

Belangrijkste aanpassingen

  1. Voor restafval komen nieuwe containers met een chip. De chip registreert hoe vaak je afval inwerpt in de container.
  2. Deze (restafval) containers worden minder vaak opgehaald. Van tweewekelijks naar vierwekelijks.
  3. Voor hoogbouw wijzigen de collectieve voorzieningen (containers) en aanbiedplaatsen. Dat doen we in overleg met woningcoöperatie Stek en de Vereniging van Eigenaren.


Bekijk hier de afbeelding 

Inzameling afval voor laagbouw (PDF)
Inzameling afval voor hoogbouw (PDF)

Ga naar het begin