Werkzaamheden Haarlemmerstraat (N208) 

3 december

Vanaf 3 december starten de werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Haarlemmerstraat weer.

Werzaamheden N208

Om veilig te kunnen werken komt er een wegafzetting met stoplichten. Eerder dit jaar werden de werkzaamheden met de wegafzetting stilgelegd omdat er te veel verkeershinder ontstond door de afsluiting van de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Deze weg is nu weer open.

Vogelenzangseweg weer open.

30 november is de Vogelenzangseweg weer opengesteld voor het verkeer. Hierdoor zal de verkeersdruk op de Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat weer afnemen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden met wegafzetting vinden plaats tussen de Oosteinderlaan en de Winterrustlaan en duren tot eind februari 2019. Tussen kerst en de jaarwisseling werkt de aannemer niet en is er geen wegafzetting.

Eenrichtingsverkeer Nieuweweg opgeheven

De Nieuweweg was tijdelijk ingericht als eenrichtingsverkeer. De oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Wel houden we de verkeerssituatie in de gaten en nemen nieuwe maatregelen waar nodig.

Waarom werken met een wegafzetting met stoplichten?

De aannemer werkt met een wegafzetting op plaatsen waar hij in één keer zowel de gas en waterleiding vervangt. Het gebruik van een wegafzetting met stoplichten is nodig omdat de aannemer ruimte nodig heeft om veilig en met (graaf)machines te kunnen werken.

Ga naar het begin