Herinrichting Van Nispenpark en Hoofdstraat Noord

Het nieuwe Van Nispenpark was tijdelijk dicht, omdat het grondig werd schoongemaakt en er een nieuwe grasmat werd gelegd bij de speelplaats. Inmiddels is het weer open. De grasmat is nu sterk genoeg om er op te spelen. In de speelplaats maar ook in het gras in het park hebben we de glasscherven en het puin opgeruimd.

Het Van Nispenpark is onderdeel van de centrumplannen. Met de uitvoering van de centrumplannen maken we Hillegom mooier. Het park wordt zo ingericht dat het een prettige plek is om in te verblijven.

Het park heeft een thematische invulling: cultuur. Het park is geschikt voor activiteiten zoals optredens (theater), uitvoeringen (muziek, dans) en mogelijkheden voor sport en spel. Het plan voor het park omvat ook de herinrichting van Hoofdstraat Noord, de Mariastraat (tot aan de Prinses Irenelaan) en het Deltahof.
 

Toelichting op het plan

Het park wordt een open en uitnodigend dorpspark, dat past bij het dorp en de omgeving. Hierbij wordt een relatie gelegd met de historie waarbij karakteristieke gebouwen zoals de kerk worden geaccentueerd.

De inrichting is zo gekozen dat een brede doelgroep van bezoekers het park voor verschillende doeleinden kan gebruiken. De herinrichting is gebaseerd op de gebiedsvisie Martinuskerk en past binnen het beschermd dorpsgezicht.

De herinrichting voldoet geheel aan de uitgangspunten zoals deze staan verwoord in de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en past ook binnen het Groenbeleidsplan Hillegom.
 

Waterpartijen

Het plan brengt meer biodiversiteit in het park. Grote waterpartij met wadi’s en natuurvriendelijke oevers, bloembedden met bijen- en vlindervriendelijke vaste planten en nieuwe aanplant van vogelvriendelijke heesters en bomen zorgen hiervoor. 

Met de aanleg van de waterpartij is het park en het omliggende gebied voorbereid op de klimaatverandering waarin we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenval.
 

Doelstelling 

Deze meerwaarde voor de natuur wordt gerealiseerd binnen de doelstelling voor een open en uitnodigend dorpspark. Hierin is ruimte voor verblijf, sport, spel, culturele evenementen, kunst en educatie.

De structuren van de paden in het plan zijn gebaseerd op het historische kavelpatroon aldaar. Daarmee zijn ze een verwijzing naar de bollenvelden die vroeger op deze plek lagen. 
 

Inrichting 

Door een nieuwe indeling van het Deltahof wordt het parkeren geoptimaliseerd. hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen en water. De Hoofdstraat krijgt hetzelfde karakter als de recent ingerichte Hoofdstraat Zuid.

Aansluitend wordt het plein rondom de Moerascyprus veranderd. Hier komt meer ruimte voor terrasvorming en het plein wordt vriendelijk aangekleed met de bloembedden zoals deze ook rondom de kerk komen te liggen.


Werkzaamheden

De werkzaamheden in het Van Nispenpark en de Mariastraat zijn gereed. We zijn zeer content met het resultaat.

De aannemer gaat de komende periode aan de slag met restpunten en kleine reparaties aan de verharding. Daarnaast wordt het plantsoen met de bouwketen bij de Sixlaan opgeruimd en het groen ingericht.
 

Van schets naar definitief plan

Het maken van het plan is begonnen met een zogenoemd schetsontwerp. Dit ontwerp is in de zomer van 2017 tijdens een inloopavond in het park gepresenteerd. Doel van de avond was om zoveel mogelijk feedback van inwoners en omwonenden te krijgen.

Met ongeveer 80 reacties was de avond zeer geslaagd. Op de oproep om deel te nemen kwamen veel reacties. Het resultaat hiervan is een denktank bestaand uit omwonenden, inwoners en ondernemers. In een aantal inspirerende sessies met de landschapsarchitect heeft de denktank alle reacties besproken en daaruit is het voorlopig ontwerp ontstaan.

23 november 2017 is dit voorlopig ontwerp gepresenteerd in Villa Flora. Hier gaf ontwerpbureau OKRA tekst en uitleg over het plan en was er opnieuw gelegenheid om een reactie te geven. Deze reacties zijn waar mogelijk in het plan verwerkt waardoor het definitief ontwerp is ontstaan. Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad positief gereageerd op het plan en geld beschikbaar gesteld.

Het plan is in de herfst van 2018 tot in detail uitgewerkt naar technische tekeningen en een werkomschrijving waarmee de uitvoerende partijen de herinrichting konden realiseren.

Ga naar het begin