Verkiezingen 2019

Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

Provinciale Statenverkiezing (20 maart 2019)
De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (het actief kiesrecht) zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Waterschapsverkiezingen (20 maart 2019)
Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Europees Parlement (23 mei 2019)
De voorwaarden om te mogen stemmen (het actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Op 29 maart 2019 zal waarschijnlijk het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treden. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, hebben personen met de Britse nationaliteit die in Nederland wonen, géén stemrecht meer voor de verkiezing van het Europees Parlement.


Kiezerspas en stemmen bij volmacht

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)
Voor de verkiezingen van 20 maart 2019 kunt u iemand anders machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Dit kan met een onderhandse volmacht door uw stempas over te dragen aan een andere kiezer. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen. U kunt alleen een kiezer die woonachtig is in Zuid-Holland machtigen. Wij moeten deze aanvraag uiterlijk 15 maart ontvangen hebben.

Buiten de gemeente stemmen (kiezerspas)
Ook bestaat de mogelijkheid om uw stempas om te zetten in een Kiezerspas. Hiermee kunt u dan in ieder stembureau in Zuid-Holland uw stem uitbrengen voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezingen.

Vul de formulieren ingevuld, samen met kopieën van uw legitimatiebewijs en het legitimatiebewijs van de gemachtigde, naar ons op. Wij moeten deze uiterlijk 15 maart ontvangen hebben.


 

Ga naar het begin